VIKTOR RYDBERG

1828-1895

Diktare, journalist, forskare och lärare. Religiös och språklig reformator. Den viktigaste svenske författaren mellan Almqvist och Strindberg. Singoallas och Tomtens upphovsman

Fattigbarn från Jönköping. Berömd och hatad för en bok som förnekade Kristi gudom. Vid sin död landets mest aktade kulturperson. Nu nästan glömd.

Dessa sidor: ett stöd för minnet.

VIKTORS SIDOR
om Rydberg
och hans verk
av Tore Lund


Liv Böcker Dikter Bilder Litteratur Textarkiv Mina arbeten Tomten Rydbergsällskapet
Frågor och kommentarer
Om dessa sidor

Uppdaterad 7.1.2017

English version

NYTT OCH AKTUELLT

Se Rydbergsällskapets nyhetsblad Viktoriana.