En vandring i Norge

Sommaren 1858 gjorde Rydberg, tillsammans med några kamrater, en ”oförgätligt rolig” resa till Norge. Med båt, järnväg och diligens tog man sig via Kristiania (Oslo) till Lillehammer och gick därifrån till fots genom Gudbrandsdalen och Romsdalen ner till Molde vid Atlantkusten. Hemkommen beskrev han sina äventyr i en serie artiklar för Handelstidningen – reseberättelser var populär läsning i en tid då de flesta måste stanna hemma. Serien löpte i nitton delar från augusti till december (och då hoppade han ändå över sista halvan av turen).

Rydberg tänkte också göra en bok av resan, men av detta blev intet; kanske kom arbetet med Den siste athenaren emellan. 1953 plockade emellertid Sällskapet Bokvännerna fram de nitton tidningsartiklarna och gav ut dem under titeln En vandring i Norge. Verket illustreras med några teckningar ur Rydbergs dagbok.

Fri e-version:

Projekt Runeberg


"I diligensen"

Till startsidan

5 jan 2017