Literature on Rydberg

The scholarly literature on Rydberg is almost entirely in Swedish. Here is a list of literature in English, German and other international languages. It includes literature in Swedish with a summary in English or German.

General (histories of literature, biographies, dictionaries etc)

Algulin, Ingemar (1989)
A history of swedish literature.
Swedish Institute, 1989. 287 p.
Rydberg: p. 95-98.

Gustafsson, Alrik (1961)
A history of swedish literature.
University of Minnesota Press, 1961. 708 p.
Rydberg: p. 202-204 and 230-236 of Chapter 7, "Mid-century ferment".

Moffett, Judith (2001)
The North! To the North! : five swedish poets of the nineteenth century / edited and translated by Judith Moffett.
Southern Illinois University Press, 2001.
p. 77-86: biographical sketch "Viktor Rydberg, 1828-1895".

Scott, Lars Emil (1990)
Viktor Rydberg. In: Dictionary of Scandinavian literature / editor-in-chief Virpi Zuck. Chicago: St James Press, 1990, p. 498-499.

Steene, Birgitta (1996)
A history of swedish literature / ed. Lars G. Warme
University of Nebraska Press, 1996.
Rydberg is covered in chapter 5, Liberalism, Realism, and the Modern Breakthrough (p. 204-273) by Birgitta Steene.

Special studies

Brummer, Hans-Henrik (1992)
"Among the shining antique marbles" : Viktor Rydberg's essay on Antinous
Docto peregrino : Roman studies in honour of Torgil Magnuson /ed. by Thomas Hall…, Sthlm 1992, s.51-77

Bäckman, Stig (2004)
Viktor Rydberg som Erland Månesköld : om Sven Delblancs läsning av Singoalla
(Viktor Rydberg as Erland Månesköld : on Sven Delblanc's reading of Singoalla
Samlaren 125(2004) p.78-91
Abstract: p. 90-91

Eman, Greger (1999)
Gossen Snövit : passioner och förpliktelser hos Viktor Rydberg
(The boy Snowwhite : the desires and duties of Viktor Rydberg)
Lambda Nordica 5(1999):2-3 s.6-41
Summary: p. 41

Ferrari, Fulvio (1990)
Viktor Rydberg e l'ambigua innocenza della strega
Rivista di Letterature moderne e comparate 43(1990):3 s.231-255

Gadde, F. (1942)
Viktor Rydberg and some Beowulf questions
Studia neophilologica, 15(1942-43):1-2 p. 71-90.

Hegerfors, Torsten (1960)
Viktor Rydbergs utveckling till religiös reformator
(Viktor Rydberg's evolution into a religious reformer)
Doctoral dissertation, Göteborg 1960.
Zusammenfassung s. 417-420.

Jager, Benedikt (1995)
Phantasmitische Vollkommenheit und Gesetz des Vaters : eine psykoanalytische Studie von Viktor Rydbergs Singoalla
Licentiate dissertation, Växjö 1995 (Högskolan i Växjö. Scripta minora; 28).

Leffler, Yvonne (1991)
I skräckens lustgård : skräckromantik i svenska 1800-talsromaner
(In the delightful garden of horror: the Gothic tradition in the Swedish nineteenth century novel)
Doctoral dissertation, Göteborg 1991.
Chapter 8 (s.121-152): "Viktor Rydberg's Singoalla"
Summary: p. 173-177 (Singoalla: p. 174-175)

Lindborg, Rolf (1985)
Viktor Rydbergs kantat : en essä
(Viktor Rydberg's cantata : an essay)
Lund 1985.
Abstract ("Viktor Rydberg and philosophy"): p. 75.

Lindén, Anna (2004)
Viktor Rydberg och den jämförande indoeuropeiska religionshistorien
(Viktor Rydberg and comparative history of Indo-european religion)
Lychnos 2004 s.45-67.
Summary: p. 64-65

Lindén, Anna (2005)
En europeisk apokalyps? : om Viktor Rydbergs Den hvita rasens framtid
(A European Apocalypse? : on Viktor Rydberg's Den hvita rasens framtid)
Från Kadmos till CAP : åtta uppsatser om europeiska nätverk, Lund 2005, s.43-51.
Summary: p. 51

Lund, Tore (2003)
Skaparen : några kommentarer till Viktor Rydbergs dikt Grubblaren.
(The Maker : some notes on Viktor Rydberg's poem Grubblaren)
Samlaren 124(2003) s.61-95.
Abstract: p. 84-85

Löwendahl, Gösta (1960)
Kärlek och svårmod hos Viktor Rydberg
(Love and melancholy in the life of Viktor Rydberg)
Skrifter utgivna av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, 1958:4-1959, p. 1-74.
Zusammenfassung: p. 71-72.

Naumann, Hans-Peter (1970)
Goethes "Faust" in schwedischer Übertragung
Doctoral dissertation, Freiburg 1968
(On four translations of Faust, including Rydberg's)

Naumann, Hans-Peter (1976)
Viktor Rydbergs "Undersökningar i germanisk mythologi"
Studien zur dänischen und schwedischen Literatur des 19. Jahrhunderts, Basel 1976, s.185-205. (Beiträge zur nordischen Philologie)

Nilsson, Magnus (2007)
Prometheusmotivet hos Viktor Rydberg och i den tidiga arbetarlitteraturen.
(The Prometheus Motif in Viktor Rydberg's poetry and Early Working-Class Literature)
Samlaren 128(2007) s.110-128.
Abstract: p. 127-128.

Nix, Angelika (2000)
Århundradets barn i barnets århundrade : Die Entstehung der phantastischen Erzählung in der modernen schwedischen Kinderliteratur
Doctoral dissertation, Freiburg 2000.
Chapter II: Zwischen Kunstmärchen und phantastischer Kindererzählung
p. 47-59: Viktor Rydberg: Lille Viggs äventyr på julafton.

Riikonen, Hannu (1978)
Die Antike im historischen Roman des 19. Jahrhunderts
Doctoral dissertation, Helsinki 1978.
p. 113-121: Die Antike der Liberalismus: Viktor Rydbergs Den siste atenaren

Schottman, Hans (1995)
Ahasver im Schweden
in: Lingua theodisca: beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft Jan Goosens zum 65. Geburtstag. Hrsg. von José Cajot et al, Münster 1995, p. 1043-1052.
Use of the Ahasver motive by Rydberg, Strindberg, Fröding, Per Hallström and Pär Lagerkvist.

Öhman, Anders (1990)
Äventyrets tid : den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841-1859
(The Time of Adventure : the social adventure novel in Sweden 1841-1859)
Doctoral dissertation: Umeå 1990.
Chapter 8, "The historical adventure novel of the 1850s" (p. 198-218) covers Rydberg's novel Den siste athenaren.
Summary: p. 222-226 (Den siste athenaren p. 224-225).

Östin, Ola (2005)
Myteposet : en studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 1880-talet
(The Mythical epic : a study of Viktor Rydberg's mythological researches during the 1880s)
Visby: Books on Demand, 2005. 307 s.
An expanded version of a licentiate dissertation (Stockholm 1969).
Summary: p. 273-276.


Contemporary texts

Lindéhn, H A W (1879)
Viktor Rydberg: Roman days / transl. by Alfred Corning Clark. London: Putnam, 1879.
p. v-xvi: Biographical sketch of Viktor Rydberg / by H.A.W. Lindéhn.


To the main page

2 jan 2009