Nyare litteratur om Rydberg och hans verk

Listan tar upp litteratur utgiven fr o m 1970. Artiklar i dagspressen tas inte med, ej heller verk om Rydbergs inflytande på senare författare.

Brummer, Hans-Henrik (1992)
"Among the shining antique marbles" : Viktor Rydberg's essay on Antinous
Docto peregrino : Roman studies in honour of Torgil Magnuson /ed. by Thomas Hall…, Sthlm 1992, s.51-77

Burman, Anders (1999)
Viktor Rydberg och materialismen
Ingemar Nilsson (red), Vetenskap och historia : sju essäer, Göteborg 1999, s.95-117

Burman, Anders (2002)
Rydbergs religiösa reaktioner
Tvärsnitt 2002:3 s.53-65

Burman, Anders (2003)
Rydberg, Almqvist och frågan om det moderna
Veritas 18(2003) s.7-19

Burman, Anders (2006)
Rydberg, skönheten och 1800-talets estetik
Veritas 22(2006) s.11-22

Bäckman, Stig (2004)
Viktor Rydberg som Erland Månesköld : om Sven Delblancs läsning av Singoalla
Samlaren 125(2004) s.78-91

Edström, Vivi (1985)
Lille Viggs äventyr i tre versioner
Kristin Hallberg och Boel Westin (red), I bilderbokens värld : 1880-1980, Sthlm 1985, s.190-215

Eman, Greger (1999)
Gossen Snövit : passioner och förpliktelser hos Viktor Rydberg
Lambda Nordica 5(1999):2-3 s.6-41

Ferrari, Fulvio (1990)
Viktor Rydberg e l'ambigua innocenza della strega
Rivista di Letterature moderne e comparate 43(1990):3 s.231-255

Fridh, Åke (1979)
Dexippos i dikt och verklighet
Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens årsbok, 1979, s.125-130

Furuland, Lars (2006)
Grottekvarnen i arbetarlitteraturen
i Lars Furuland och Johan Svedjedal, Svensk arbetarelitteratur, 2006, s. 63-68.

Gellerman, Olle (1998)
S.A. Hedlund : legendarisk tidningsman och liberal politiker
Stockholm 1998. - "Hedlund och Rydberg" behandlas på s.107-115

Gram, Magdalena (2008)
Viktor Rydbergs bibliotek
Biblis 41, 2008, s. 14-19.

Granlid, Hans (1973)
Nya grepp i Rydbergs lyrik
Stockholm 1973. 164 s.

Granlid, Hans (1986)
Ord av lågor - Viktor Rydbergs ständiga närvaro
i Bengt Landgren (red.), Att välja sin samtid, Stockholm 1986, s. 183-198

Hallingberg, Gunnar (2005)
Tidningslägg och gamla romaner : i marginalen till Birthe Sjöbergs bok Den historiska romanen som vapen
Veritas 21(2005) s.49-56.

Hedberg, Andreas (2009)
En besynnerlig bibliotekarie : prosafragment av Viktor Rydberg
Samlaren 130(2009) s. 185-197.

Hultcrantz, Anders (1985)
Viktor Rydberg som religionshistoriker
Svensk religionshistorisk tidskrift, 1(1985) s.31-41

Jager, Benedikt (1995)
Phantasmitische Vollkommenheit und Gesetz des Vaters : eine psykoanalytische Studie von Viktor Rydbergs Singoalla
Lic.avh. Växjö 1995 (Högskolan i Växjö. Scripta minora; 28).

Janson, Henrik (1999)
Till frågan om Svearikets vagga
Vara 1999 (Västergötlands hembygdsförbund).
S.25-36: om Rydberg, germanismen och den germanska mytologin.

Julén, Björn (1996)
Viktor Rydberg och musiken
Veritas 10(1996) s.25-29
Om Jungfru Maria i Rosengård.

Krumlinde, Lars (1991)
Skalden Frank Nordson i Växjö
Veritas 5(1991) s.[26]-[30]
Några dikter i Wexiö-bladet 1847 attribueras till VR

Lagerroth, Erland (1977)
Den episka processen i Singoalla
Samlaren 98(1977) s.87-103

Leffler, Yvonne (1991)
I skräckens lustgård : skräckromantik i svenska 1800-talsromaner
Diss. Göteborg 1991. - Kap. 8 (s.121-152) behandlar Singoalla

Lindberger, Örjan (1986)
Den inomvärldsliga frälsningen : om Viktor Rydberg och det historiska skeendet
Nordisk tidskrift 62(1986) s.1-17

Lindberger, Örjan (1991)
Himlens blå
Veritas 5(1991) s.[4]-[18]

Lindberger, Örjan (2003)
Viktor Rydberg, Hilma Gibson och Stina Hedlund
Nordisk tidskrift 2003:4 s.281-292

Lindborg, Rolf (1985)
Viktor Rydbergs kantat : en essä
Lund 1985.

Lindén, Anna (2004)
Viktor Rydberg och den jämförande indoeuropeiska religionshistorien
Lychnos 2004 s.45-67.

Lindén, Anna (2005)
En europeisk apokalyps? : om Viktor Rydbergs Den hvita rasens framtid
Från Kadmos till CAP : åtta uppsatser om europeiska nätverk, Lund 2005, s.43-51.

Lindén, Anna (2006)
Uppbrott eller undergång : om Viktor Rydbergs civilisationskritik i "Den hvita rasens framtid"
Veritas 22(2006) s.3-10

Lund, Tore (2003)
Skaparen : några kommentarer till Viktor Rydbergs dikt Grubblaren.
Samlaren 124(2003) s.61-95.

Lund, Tore (2004)
Varför räddas Adolf Skytte?
Veritas 19(2004) s.25-31

Lund, Tore (2005)
Brev från Viktor. I. Till Oscar Patric Sturzen-Becker januari 1860
Veritas 21(2005) s. 15-24

Lund, Tore (2006)
Brev från Viktor. II. Till Joseph Seligmann 26 mars 1877
Veritas 22(2006) s.33-40

Lund, Tore (2007)
Rydberg och teosoferna
Veritas 23(2007) s.37-46.

Lundberg, Svante (1996)
De hvite och de gule
Veritas 10(1996) s.13-19
Om uppsatsen Den hvita rasens framtid.

Lång, Helmer (1981)
Skogsrå i blodet : led Viktor Rydberg av sexualskräck?
Helmer Lång, Kvinnor, vagabonder och visionärer : studier i litteratur och konst, 1981, s.60-68

Lönnroth, Lars (1996)
Vårdträdet och Höstsejd : om olika sätt att använda Völvans spådom
Lars Lönnroth, Skaldemjödet i berget : essayer om fornisländsk skaldekonst och dess återanvändning i nutiden, Sthlm 1996, s.169-207

Månsson, Thure (1998)
Fantasos och Sulamit
Veritas 13(1998) s.8-12

Naumann, Hans-Peter (1970)
Goethes "Faust" in schwedischer Übertragung
Göteborg 1970 (även Diss Freiburg 1968).

Naumann, Hans-Peter (1976)
Viktor Rydbergs "Undersökningar i germanisk mythologi"
Studien zur dänischen und schwedischen Literatur des 19. Jahrhunderts, Basel 1976, s.185-205. (Beiträge zur nordischen Philologie)

Neuhaus, Sinikka (2008)
Reformivraren Viktor Rydberg och skarpskytterörelsens bildande i Sverige
i: Mikael Ottosson & Thomas Sörenssen (red), Borgerlighet i vapen. En antologi om 1800-talets milisrörelse, Malmö 2008, s. 91-126

Nilsson, Magnus (2007)
Prometheusmotivet hos Viktor Rydberg och i den tidiga arbetarlitteraturen
Samlaren, 128(2007) s.110-128

Nix, Angelika (2000)
Die Entstehung der phantastischen Erzählung in der modernen schwedischen Kinderliteratur
Diss. Karlsruhe 2000. - Lille Vigg behandlas på s.47-59

Nordin, Svante (2000)
Viktor Rydberg
Svenskt biografiskt lexikon, 151(2000) s.45-58

Oxelqvist, Rune (1990)
Viktor Rydberg som Göteborgsjournalist
Göteborg förr och nu, 1990, s.15-29

Platen, Magnus von (1996)
Skandalen på Operakällaren
Magnus von Platen, Skandalen på Operakällaren och andra essayer, Sthlm 1996, s.9-22
Oscar Björcks målningar och Rydbergs skrift Om nakenhet och klädselsätt.

Riikonen, Hannu (1978)
Die Antike im historischen Roman des 19. Jahrhunderts
Diss. Helsingfors 1978. - S. 113-121 behandlar Den siste athenaren

Sjöberg, Birthe (1996)
Erotik som verklighetsflykt i Viktor Rydbergs Singoalla
Helga Kress (red), Litteratur och kjönn i Norden, Reykjavik 1996, s.140-147

Sjöberg, Birthe (1997)
Vådan av att älska Italien och romaner : inbillning och förnuft i Viktor Rydbergs Vampyren
Italienska förbindelser : en vänbok till Bengt Lewan, Lund 1997, s.143-160

Sjöberg, Birthe (1999)
Varför arkebuseras Gustaf Drake? : sjöröveri och statskuppsförsök i Viktor Rydbergs Fribytaren på Östersjön
Lars Gustaf Andersson (red), Skeptiska betraktelser, Lund 1999, s.153-166

Sjöberg, Birthe (2000)
"En gestalt insvept i svart kaftan" : Viktor Rydbergs kyrkokritik
Birthe Sjöberg (red), Litteraturens makt, Lund 2000, s.95-110

Sjöberg, Birthe (2003)
Förtryck och revolt i Viktor Rydbergs Athen
Bilden av Athen genom tiderna / red. Jerker Blomqvist, Lund 2003, s.176-186

Sjöberg, Birthe (2004)
Jaså, häxor kan verkligen flyga!? : häxprocesserna i Viktor Rydbergs Fribytaren på Östersjön
Från Eden till damavdelningen : studier om kvinnan i litteraturen : en vänbok till Christina Sjöblad. Lund, 2004, s.43-48.

Sjöberg, Birthe (2005a)
Den historiska romanen som vapen : Viktor Rydbergs Fribytaren på Östersjön och hans ungdomsjournalistik
Hedemora: Gidlunds, 2005. 361 s.
Rec: Henrik Wallheim i Tidskrift för litteraturvetenskap 2006:1 s. 93-97.

Sjöberg, Birthe (2005b)
Tomtebissen - den besvärande tidskriften
Veritas 21(2005) s.3-13.

Sjöberg, Birthe (2007a)
Viktor Rydbergs "Lukanos marterad"
Att granska och diskutera : lyrikanalyser / red. Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg, Lund 2007, s. ...

Sjöberg, Birthe (2007b)
När Strindberg detroniserade Rydberg
Då och där, här och nu : festskrift till Ingmar Oscarsson / red. Magnus Nilsson ..., Lund 2007, s.77-88.

Sjöberg, Birthe (2007c)
De starka kvinnorna i Viktor Rydbergs romaner
Veritas 23(2007) s. 19-29.

Stolpe, Sven (1978)
Dikt och samhälle: Rydberg, Snoilsky, 80-talet. (Svenska folkets litteraturhistoria, V). Rydberg behandlas på s. 51-144.

Svendsen, Erik (2009)
Grottesangen i Johannes V. Jensens og Viktor Rydbergs regi
Danske studier 104(2009) s.177-180.

Svensson, Birgitta (2003)
Viktor Rydberg som kulturhistoriker
Saga och sed : Gustav Adolfs akademiens årsbok, 2003, s.15-30.

Svensson, Birgitta (2005a)
"Hvadan och hvarthän?" : några reflexioner över kulturarvet efter Viktor Rydberg
Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok, 2005, s.167-183.

Svensson, Birgitta (2005b)
"En didaktisk och dialektisk kulturhjälte" : om Viktor Rydbergs betydelse för dagens forskning
Veritas 21(2005) s. 25-48.

Conny Svensson (2000)
Strindberg om världshistorien (Gidlunds 2000)
Kapitel 3, Julianus, äffling och avfälling (s. 108-139) behandlar Strindbergs novell Apostata som en "motskrift" till Den siste Athenaren.

Vessby, Hadar (1979)
Rydberg och Nervander : Dexippos och Kantat i nordisk belysning
Nordisk tidskrift 55(1979) s.308-323

Öhman, Anders (1990)
Äventyrets tid : den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841-1859
Diss. Umeå 1990. - Kap. 8 (1850-talets historiska äventyrsroman), s.198-218, behandlar Den siste athenaren.

Östin, Ola (2000)
Är Viktor Rydberg författaren?
Veritas 16(2000) s.12-16
Om Carl Leidesdorffs avhandling De primis Scandinaviae incolis

Östin, Ola (2005)
Myteposet : en studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 1880-talet
Visby: Books on Demand, 2005. 307 s.


Meddela gärna mig om det är något verk du saknar i listan!

Till startsidan

9 jul 2009