Om mig och om Viktors sidor

Om denna webbplats

Viktors sidor handlar om Viktor Rydberg och hans skrifter. Sidorna är mitt privata projekt. Jag ansvarar ensam för deras innehåll.

Tekniska detaljer

Sidorna använder formatmallar (CSS) och håller på att anpassas till standarden XHTML 1.0. De använder frames. De har formgivits för en skärmbild med minst 800x600 punkter. De använder inte cookies.
För bästa resultat rekommenderas version 5 eller senare av IE eller Netscape.

Källor

Viktors sidor är skrivna med beaktande av den vetenskapliga litteraturen i ämnet. Åsikter och tolkningar är till sist mina egna. Där de avviker från standardverken har jag försökt visa det genom att använda formuleringar som "jag tror" etc.

Om mig själv

foto Jag är inte litteraturvetare till professionen, utan (liksom mitt föremål) amatör. Arbetar som bibliotekarie och dataansvarig på Chalmers bibliotek, har bl a fysik och historia i studiebagaget. Jag har publicerat en bok (Den trogne smugglaren: Viktor Rydberg och textens spegel, 2005), en längre uppsats i den litteraturvetenskapliga tidskriften Samlaren och några kortare artiklar i Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas.

Jag arbetar för närvarande på en andra Rydbergsbok, som huvudsakligen skall handla om hans mytologiska undersökningar samt om romanen Vapensmeden.


Mina publikationer

Kontakta mig

Skicka gärna synpunkter, kommentarer eller frågor per brev eller mail

Tore Lund
Lövskogsgatan 14
413 20 Göteborg
tel 031-162431

2 dec 2006