foto

Viktor Rydberg. Fotografi ur Björnstjerne Björnssons album, möjligen från slutet av 1871.

Till startsidan