foto

"Till ungdomsvännen Carl Leidesdorff från Viktor Rydberg".
Cabinet-porträtt från Wald. Dahllöf, Göteborg.
Möjligen från 1872, i alla fall inte tidigare.

Till startsidan