Varia : tankar och bilder

Karakteristiskt för Rydberg är det måttlösa omfånget på hans projekt: reformera kyrkan, göra om språket, skriva en germansk iliad.

I Vapensmeden tar han farväl av dessa storskaliga försök att ändra världen. Mäster Gudmund går i pension och får tillåtelse att ägna sig åt småkonst för nöjes skull.

Varia (en titel som gömmer hans initialer) är ett resultat av denna nya inriktning. En samling av skisser, förord, uppsatser och föredrag (de flesta tidigare publicerade på olika håll), ordnade till ett genomtänkt kollage över den sene Rydbergs filosofiska, moralisk-religiösa, politiska och litterära ståndpunkter.

Till mina favoriter hör skisserna Från barndomen, "Pojkarne" och Realisten Åbrandsson. Åtminstone den sistnämnda kan läsas som en till "barndomsminne" förklädd gestaltning av Rydbergs reaktion på åttitalets krav.


Upplagor

Varia finns bara i en upplaga, från 1894.
De två volymer som senare gavs ut som en del av hans samlade Skrifter, Varia I och II, är något helt annat. De innehåller visserligen delvis samma material, men uppbrutet och blandat med en mängd journalistik och andra texter från olika perioder. Sammanhanget, den formulerade ståndpunkten, har gått förlorad.

Fulltext

(av vissa delar:)
Realisten Åbrandsson
Pojkarne
Från barndomen

Till startsidan

23 jan 2004