Litteratur om Rydberg

porträtt

Vill du läsa mer om Rydberg? Det finns mycket skrivet - men mycket är gammalt och får sökas på biblioteken och antikvariaten.

Bästa introduktionen
Biografier
Andra böcker om Rydberg


BÄSTA INTRODUKTIONEN

Vår dröm är frihet: en Viktor Rydbergbok. Inledning och urval av Hans Granlid. 1973. 356 s.

Kanske det bästa valet om du vill lära känna Rydberg genom en enda bok. Här finns en 60-sidig biografisk essä, ett rikt urval Rydbergtexter av alla slag - dikter, prosa, vetenskap, journalistik, brev; och till sist en samling minnesbilder och omdömen om Rydberg. Tillsammans blir det ett levande och mångsidigt porträtt, genomlyst av Granlids kärlek till sitt ämne. Boken är förstås präglad av sin tid, men Granlids religiöst färgade socialism gör honom till en känslig uttolkare av Rydbergs radikala sidor.

BIOGRAFIER

Viktor Rydberg : en lefnadsteckning / af Karl Warburg. 1900. 2 delar, nära 1400 sidor.

Viktor Rydberg : hans levnad och diktning / af Karl Warburg. 1913. 663 sidor. Fulltext (projekt Runeberg)

Viktor Rydberg : barn och ungdom 1828-1855 / Axel Forsström. 1960. 393 sidor.

Warburgs levnadsteckning (som också finns i en förkortad enbandsutgåva) är den enda fullständiga biografin över Rydberg och en ovärderlig kunskapskälla. Warburg var unikt kvalificerad för uppgiften - han var inte bara framstående litteraturvetare utan även nära vän till Rydberg. Naturligtvis är hans verk omodernt, och visst hämmas det av författarens beundran för sitt föremål och hänsyn till hans omgivning. Men vi kommer aldrig att få en lika initierad Rydbergsskildrare...

Rydbergs tidiga år, fram till anställningen i Handelstidningen, är det svagaste avsnittet i Warburgs biografi. Den kompletteras därför perfekt av Forsströms bok. Författaren har letat upp nästan allt material som står att finna, och ger dessutom en bred bild av uppväxt- och skolmiljöer.

Viktor Rydberg / Fredrik Böök. 2022. 218 sidor.
Halvfärdig biografi från mitten av 1950-talet, utgiven av Svenska akademien långt senare.

ANDRA BÖCKER OM RYDBERG

Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration, 2012.

Efter Viktor Rydberg. Receptionshistoriska studier, 2020.

Einar Elg, Viktor Rydbergs religionsuppfattning i historisk-psykologisk belysning, 1918.

Paul Gemer, Viktor Rydbergs ungdomsdiktning, 1931.

Magdalena Gram, Viktor Rydberg. En läsande skald, 2008.

Hans Granlid, Nya grepp i Rydbergs lyrik, 1973.

Knut Hagberg, Viktor Rydberg, 1928.

Andreas Hedberg, En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891-1895, 2012.

Torsten Hegerfors, Viktor Rydbergs utveckling till religiös reformator, 1960.

Pelle Holm,Viktor Rydberg som språkrensare, 1918.

Olle Holmberg, Viktor Rydbergs lyrik, 1935.

Isak Krook, Viktor Rydbergs lära om Kristus, 1935.

Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism, 2009.

Örjan Lindberger, Prometheustanken hos Viktor Rydberg, 1938.

Tore Lund, Den trogne smugglaren: Viktor Rydberg och textens spegel, 2006.

Tore Lund, Idealisten, pengarna och marknaden. Den materiella sidan av Viktor Rydbergs författarskap, 2021.

Sven Lönborg, Viktor Rydbergs kärlekssaga, 1950.

Gösta Löwendahl, Vapensmedens Viktor Rydberg, 1954.

Göran Moldén, Dess bärare i nuet, 2021 (roman).

Birthe Sjöberg, Den historiska romanen som vapen: Viktor Rydbergs Fribytaren på Östersjön och hans ungdomsjournalistik, 2005.

Birthe Sjöberg, Den politisk-satiriske Viktor Rydberg. Tomtebissen 1857, 2009.

Birthe Sjöberg, Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg - förtryckets fiender, 2018.

Victor Svanberg, Rydbergs Singoalla: en studie i hans ungdomsdiktning, 1923.

Victor Svanberg, Novantiken i Den siste atenaren: en genetisk studie, 1928.

Viktor Rydberg 1828 18/12 1928: minnesskrift, 1928.

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter, 2008.

Ola Östin, Myteposet: en studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 1880-talet, 2005.

5.11.2023