Mina publikationer / My publications

BÖCKER

Idealisten, pengarna och marknaden. Den materiella sidan av Viktor Rydbergs författarskap
Stockholm: Books on Demand, 2021

Den trogne smugglaren. Viktor Rydberg och textens spegel
Stockholm: Atlantis, 2006

REDIGERAD BOK

Anders Burman, Tore Lund (red.): Efter Viktor Rydberg. Receptionshistoriska studier
Södertörn: Södertörns högskola, 2020. (Södertörn Studies in Intellectual and Cultural History, 3)
Ladda ner som PDF

UPPSATSER

Aktion och reception. Viktor Rydberg i Danmark 1874-1877
i: Anders Burman, Tore Lund (red.): Efter Viktor Rydberg. Receptionshistoriska studier. Södertörn: Södertörns högskola, 2020, s. 77-105
Fulltext (PDF)

Platsen som inte fanns. Det utopiska samhället i Viktor Rydbergs Vapensmeden
Samlaren 134(2013) s.117-150
Fulltext (PDF)

Den opartiske reformatorn. Retoriska strategier i Bibelns lära om Kristus
i: Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.): Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration. Lund: Absalon, 2012, s.115-146
Fulltext (PDF)

Frälsa när du straffar. Grottesången som gärning
i: Dick Claésson, Christer Enholm, Lotta Lotass, Staffan Söderblom (red.): GDH. Göteborg: Autor, 2010, s.388-400
[Om dikten "Den nya Grottesången"]
Fulltext (PDF) [med annan sidnumrering]

Varför diktades Rydbergs myt?
i: Birgitta Svensson och Birthe Sjöberg (red.): Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism. Stockholm: Atlantis, 2009, s.137-154
Fulltext (PDF)

Bäckens sång
i: Birthe Sjöberg (red.): Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter. Lund, 2008, s.75-79
[Om dikten "Älvan till flickan"]
Fulltext (PDF)

Skaparen. Några kommentarer till Viktor Rydbergs dikt Grubblaren
Samlaren 124(2003) s.61-95.
Fulltext (PDF)

UPPSATSER I RYDBERGSÄLLSKAPETS TIDSKRIFT

Bööks ofullbordade. Några synpunkter på en Rydbergsbiografi
Veritas 38(2023) s. 33-42
Fulltext e-version

Badande barn, levande och döda.
Veritas 37(2022) s. 33-42
Fulltext e-version

Lille Vigg 150 år.
Veritas 36(2021) s. 1-8
Fulltext (PDF)

Drömfantasier. En rydbergsk dityramb
Veritas 35(2020) s.1-7
Fulltext (PDF)

Den rysliga revolutionen i Bracksjö.
Veritas 35(2020) s. 29-43
Fulltext (PDF)

Marcus Aurelius, Viktor Rydberg och Giftas.
Veritas 33(2018) s. 29-39
Fulltext (PDF)

Kuppvarning? Om politisk tendens i Fribytaren på Östersjön.
Veritas 32(2017) s. 31-44
Fulltext (PDF)

Vapensmeden.
Veritas 31(2016) s. 55-68
Fulltext (PDF)

Lille Vigg och marknaden.
Veritas 30(2015) s. 53-68
Fulltext (PDF)

Rydbergs. En släkt och ett nätverk.
Veritas 29(2014) s.27-56
Fulltext (PDF)

Professuren och myterna. Om rekryteringen av Viktor Rydberg till Stockholms högskola
Veritas 28(2013) s.39-58
Fulltext (PDF)

Fem år av ett liv. Viktor Rydberg ser tillbaka
Veritas 27(2011) s.19-34
[Om tillbakablickar på 1860-65 i en av Rydbergs anteckningsböcker]
Fulltext (PDF)

Brev från Susen
Veritas 26(2010) s.13-25
[Om Susen Rydbergs brev till Julia von Vollmar]
Fulltext (PDF)

Ej vill mig ur minnet fara / en saga från forna dar
Veritas 26(2010) s.26-32
[Om dikten "Loreley" av Heinrich Heine]
Fulltext (dikt+illustration) + Fulltext (kommentar)

Tomtens gång
Veritas 24(2008) s.11-14
Fulltext (PDF)

Rydberg och teosoferna
Veritas 23(2007) s.37-46
Fulltext (PDF)

Brev från Viktor. II. Till Joseph Seligmann 26 mars 1877
Veritas 22(2006) s.33-39
Fulltext (PDF)

Brev från Viktor. I. Till Oscar Patric Sturzen-Becker januari 1860
Veritas 21(2005) s.15-24
Fulltext (PDF)

Varför räddas Adolf Skytte?
Veritas 19(2004) s.25-31
Fulltext (PDF)

"Pojkarne"
Veritas 13(1998) s.17-27
Fulltext (PDF) + kommentar/2007

De badande barnen
Veritas 12(1997) s.16-25
Fulltext (PDF) + kommentar/2007

NÅGRA FÖREDRAG

(förutom de som senare tryckts, i Veritas eller på annan plats)

Vapensmeden
Senioruniversitetet i Jönköping, 26 oktober 2015

Carl Larsson och Viktor Rydberg
Carl Larsson-gården, Sundborn, 27 november 2014 och Viktor Rydbergmuséet, Jönköping, 18 december 2014
Text och bilder

Viktor Rydberg och Göteborg
Stadshistoriska museet, Göteborg, 4 november 2014

REDIGERADE TIDSKRIFTSNUMMER

Veritas 38 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2023
Veritas 37 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2022
Veritas 36 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2021
Veritas 35 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2020
Veritas 34 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2019
Veritas 33 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2018
Veritas 32 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2017
Veritas 31 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2016
Veritas 30 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2015
Veritas 29 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2014
Veritas 28 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2013
Veritas 27 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2011
Veritas 26 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2010
Veritas 25 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2009
Veritas 24 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2008
Veritas 23 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2007
Veritas 22 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2006
Veritas 21 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2005

Till startsidan
To the first page

5 november 2023