Mina publikationer / My publications

BÖCKER

Idealisten, pengarna och marknaden. Den materiella sidan av Viktor Rydbergs författarskap
Stockholm: Books on Demand, 2021

Den trogne smugglaren. Viktor Rydberg och textens spegel
Stockholm: Atlantis, 2006

REDIGERAD BOK

Anders Burman, Tore Lund (red.): Efter Viktor Rydberg. Receptionshistoriska studier
Södertörn: Södertörns högskola, 2020. (Södertörn Studies in Intellectual and Cultural History, 3)
Ladda ner som PDF

UPPSATSER

Aktion och reception. Viktor Rydberg i Danmark 1874-1877
i: Anders Burman, Tore Lund (red.): Efter Viktor Rydberg. Receptionshistoriska studier. Södertörn: Södertörns högskola, 2020, s. 77-105
Fulltext (PDF)

Platsen som inte fanns. Det utopiska samhället i Viktor Rydbergs Vapensmeden
Samlaren 134(2013) s.117-150
Fulltext (PDF)

Den opartiske reformatorn. Retoriska strategier i Bibelns lära om Kristus
i: Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.): Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration. Lund: Absalon, 2012, s.115-146
Fulltext (PDF)

Frälsa när du straffar. Grottesången som gärning
i: Dick Claésson, Christer Enholm, Lotta Lotass, Staffan Söderblom (red.): GDH. Göteborg: Autor, 2010, s.388-400
[Om dikten "Den nya Grottesången"]
Fulltext (PDF) [med annan sidnumrering]

Varför diktades Rydbergs myt?
i: Birgitta Svensson och Birthe Sjöberg (red.): Kulturhjälten. Viktor Rydbergs humanism. Stockholm: Atlantis, 2009, s.137-154
Fulltext (PDF)

Bäckens sång
i: Birthe Sjöberg (red.): Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter. Lund, 2008, s.75-79
[Om dikten "Älvan till flickan"]
Fulltext (PDF)

Skaparen. Några kommentarer till Viktor Rydbergs dikt Grubblaren
Samlaren 124(2003) s.61-95.
Fulltext (PDF)

UPPSATSER I RYDBERGSÄLLSKAPETS TIDSKRIFT

Badande barn, levande och döda.
Veritas 37(2022) s. 33-42

Lille Vigg 150 år.
Veritas 36(2021) s. 1-8
Fulltext (PDF)

Drömfantasier. En rydbergsk dityramb
Veritas 35(2020) s.1-7
Fulltext (PDF)

Den rysliga revolutionen i Bracksjö.
Veritas 35(2020) s. 29-43
Fulltext (PDF)

Marcus Aurelius, Viktor Rydberg och Giftas.
Veritas 33(2018) s. 29-39
Fulltext (PDF)

Kuppvarning? Om politisk tendens i Fribytaren på Östersjön.
Veritas 32(2017) s. 31-44
Fulltext (PDF)

Vapensmeden.
Veritas 31(2016) s. 55-68
Fulltext (PDF)

Lille Vigg och marknaden.
Veritas 30(2015) s. 53-68
Fulltext (PDF)

Rydbergs. En släkt och ett nätverk.
Veritas 29(2014) s.27-56
Fulltext (PDF)

Professuren och myterna. Om rekryteringen av Viktor Rydberg till Stockholms högskola
Veritas 28(2013) s.39-58
Fulltext (PDF)

Fem år av ett liv. Viktor Rydberg ser tillbaka
Veritas 27(2011) s.19-34
[Om tillbakablickar på 1860-65 i en av Rydbergs anteckningsböcker]
Fulltext (PDF)

Brev från Susen
Veritas 26(2010) s.13-25
[Om Susen Rydbergs brev till Julia von Vollmar]
Fulltext (PDF)

Ej vill mig ur minnet fara / en saga från forna dar
Veritas 26(2010) s.26-32
[Om dikten "Loreley" av Heinrich Heine]
Fulltext (dikt+illustration) + Fulltext (kommentar)

Tomtens gång
Veritas 24(2008) s.11-14
Fulltext (PDF)

Rydberg och teosoferna
Veritas 23(2007) s.37-46
Fulltext (PDF)

Brev från Viktor. II. Till Joseph Seligmann 26 mars 1877
Veritas 22(2006) s.33-39
Fulltext (PDF)

Brev från Viktor. I. Till Oscar Patric Sturzen-Becker januari 1860
Veritas 21(2005) s.15-24
Fulltext (PDF)

Varför räddas Adolf Skytte?
Veritas 19(2004) s.25-31
Fulltext (PDF)

"Pojkarne"
Veritas 13(1998) s.17-27
Fulltext (PDF) + kommentar/2007

De badande barnen
Veritas 12(1997) s.16-25
Fulltext (PDF) + kommentar/2007

SMÄRRE BIDRAG I RYDBERGSÄLLSKAPETS TIDSKRIFT

Ett upprop från 1848
Veritas 34(2019) s.51-53
Fulltext (PDF)

Bidrag av nyttig tidningsmedarbetare
Veritas 30(2015) s.69-72
[Om Rydbergs artikelserie i GHT om Tichborneprocessen]
Fulltext (PDF)

Brev från Viktor: till Hjalmar Ewerlöf 13.11.1866
Veritas 30(2015) s.89-94
Fulltext (PDF)

Blev han relegerad?
Veritas 30(2015) s.95-96
Fulltext (PDF)

Klosterbrodern och vilan i Gud
Veritas 29(2014) s.19-21
[Om fragmentet "Ur en klosterbroders dagbok", publicerat i samma nummer av Veritas]
Fulltext (PDF)

Make it happen! Om två recensioner
Veritas 29(2014) s.57-59
[Om två vänrecensioner som Rydberg skrev 1877]
Fulltext (PDF)

Bouppteckning
Veritas 29(2014) s.60
Fulltext (PDF)

Två nya Rydbergsdikter (på sätt och vis)
Veritas 29(2014) s.61-63
[Om "Vandringsmän" och "Efterskrift till den nya Grottesången"]
Fulltext (PDF)

Göteborgs Mekaniska Werkstad
Veritas 28(2013) s.3-4
[Kommentar till Rydbergs text med denna titel, tryckt på s.1-2]
Fulltext (PDF)

Eden
Veritas 28(2013) s.69
[Om originalversionen av Rydbergs dikt "Eden", tryckt på s.70-72]
Fulltext (PDF)

Rydbergsbilder
Veritas 27(2011) s.57-64
[Om ett foto från 1891 och dess avläggare]
Fulltext (PDF)

Bildmässig dikt för Ny Illustrerad Tidning
Veritas 24(2008) s.22
[Om dikten "Tomten"]
Fulltext (PDF)

Rydberg, Fröding, Levertin
Veritas 24(2008) s.45-50
[Om dikterna "Till Österland", "Upp till Salem" och "Lancelots sång"]
Fulltext (PDF)

Singoallabilden
Veritas 23(2007) s.47-52
Fulltext (PDF)

Brödraskapets hemligheter
Veritas 23(2007) s.56
[Om Singoalla, 2.upplagan (1865)]
Fulltext (PDF)

Rydbergsbilden: Barbarerna intränga på Forum
Veritas 22(2006) s. 57-59
[Om en skämtteckning från 1895]
Fulltext (PDF)

FÖREDRAG

Den rysliga revolutionen i Bracksjö
[om en följetong i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1851]
Viktor Rydberg-sällskapet i Jönköping, 18 december 2019

Vapensmeden
Senioruniversitetet i Jönköping, 26 oktober 2015

Carl Larsson och Viktor Rydberg
Carl Larsson-gården, Sundborn, 27 november 2014 och Viktor Rydbergmuséet, Jönköping, 18 december 2014
Text och bilder

Viktor Rydberg och Göteborg
Stadshistoriska museet, Göteborg, 4 november 2014

Rydbergs. Lite om liv och död på 1800-talet
Viktor Rydbergmuséet, Jönköping, 18 december 2013
[Om Viktor Rydbergs släkt]

Fem år av ett liv. Om Viktor Rydbergs självbiografiska anteckningar
Viktor Rydbergmuséet, Jönköping, 17 december 2010

Gamla myter och nya. Om onda makter och kvinnliga demoner hos Viktor Rydberg och Britt-Mari Näsström
Viktor Rydbergsällskapets årsmöte, Jönköping, 10 april 2010
[Med anledning av Näsströms bok Nordiska gudinnor]

Något om Rydbergs symbolvärld
Frimureriska Forskargruppens i Göteborg (FFGG) Rydbergsymposium 20 oktober 2007

Varför diktades Rydbergs myt?
Viktor Rydbergssymposium på Vitterhetsakademien 9-11 november 2006

Rydberg, doktor Haerén och Vapensmeden : kring ett par brev på Rydbergsmuséet
Viktor Rydbergsmuséet, Jönköping, 17 december 2005
Fulltext (PDF)

Segraren : Rydberg, Dexippos och Skalderollen
Viktor Rydbergsmuséet, Jönköping, 14 mars 2005

Ur mäster Gudmunds källa : vinsymbolen hos Viktor Rydberg
Viktor Rydberg-sällskapet, Stockholm, 11 dec 2004
Viktor Rydbergsmuséet, Jönköping, 16 dec 2004

REDIGERADE TIDSKRIFTSNUMMER

Veritas 37 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2022
Veritas 36 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2021
Veritas 35 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2020
Veritas 34 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2019
Veritas 33 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2018
Veritas 32 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2017
Veritas 31 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2016
Veritas 30 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2015
Veritas 29 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2014
Veritas 28 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2013
Veritas 27 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2011
Veritas 26 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2010
Veritas 25 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2009
Veritas 24 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2008
Veritas 23 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2007
Veritas 22 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2006
Veritas 21 : Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift 2005

Till startsidan
To the first page

5 november 2022