Skrifter I-XIV

Efter Rydbergs död gav Bonniers ut hans samlade Skrifter i fjorton band, under redaktion av Karl Warburg.

Skrifterna fanns sedan i handeln i flera decennier; det är fortfarande lätt att hitta dem till ett billigt pris i antikvariaten. De har också publicerats elektroniskt.

De fjorton banden täcker såväl Rydbergs böcker som material han publicerade på annat håll - uppsatser i tidskrifter eller samlingsverk, förord till andras böcker. De innehåller också ett urval av hans journalistik.

Lika intressant är kanske vad de inte innehåller:

I de fall flera upplagor av en bok gavs ut under Rydbergs livstid används den sista, som i ofta - med Lille Vigg och Singoalla som praktexempel - skiljer sig starkt från ursprungstexten. I några fall har Warburg skapat en egen version av Rydbergstexter från olika tider; ett särskilt svårartat fall är Bilder ur Goethes Faust.

Under Projekt Runeberg har 13 av de 14 delarna i Skrifter publicerats elektroniskt. Undantaget är band II med Faustöversättningen och Faustessäerna.

Fulltext

Till startsidan

24 jan 2004