Medeltidens magi

Ett av Rydbergs märkligaste och mest intressanta verk. Det börjar med en inlevelsefull redogörelse för den medeltida kyrkans världsbild: hierarkisk, symmetrisk och skön. Varefter författaren vänder, avslöjar den som omänsklig, och förklarar att samma omänskliga ideologi - dualismen - ligger till grund också för samtidens lutherdom.

I dualismens värld är makten delad mellan Gud och Djävulen. Naturen (vår natur) är demoniserad, förklarad som Ond, och människan är en lekboll för krafter hon inte kan behärska. Enda räddningen är att underkasta sig en allsmäktig Kyrka... Under sådana förhållanden frodas magin; bara på övernaturlig väg kan man påverka sin situation.

Efter denna inledning behandlas Kyrkans och Folkets magi. Till den förra kategorin av förkastliga vidskepelser räknas såväl dopet som nattvarden. Kapitlet om folkliga trollkonster används till en bloddrypande skildring av kyrkans försök att utrota desamma, med kulmen i häxprocesserna.

Avsnittet om den Lärda magien skiljer sig från de andra. Här lämnar Rydberg polemiken (efter att snabbt ha avrättat Universiteten) och låter oss med fiktionens medel besöka en Faustliknande alkemist, ett hemligt självporträtt av den magiker som dolde sig bakom vetenskapsmannens mask.

I Medeltidens magi kulminerar Rydbergs kampanj mot "den dualistiska religionsform, som under namn av kristendom tagit västerlandet i besittning". Mot den ställs drömmen om en "monistisk livssyn", om en värld där människan själv kan utforma sitt öde och tillåts acceptera sin egen natur.

Verket publicerades först som en uppmärksammad artikelserie i Svensk månadsskrift för fri forskning (1864). Nästa år kom den som bok på Lars Johan Hiertas förlag och blev därigenom det första av Rydbergs verk på något av de stora Stockholmsförlagen.

I mitten av sjuttiotalet var boken slutsåld, och Bonniers ville ge ut en ny upplaga. Men Rydberg krävde att först få arbeta om den, något han aldrig lyckades slutföra. Orsaken är uppenbar: den bygger på en kristendomssyn som han inte längre kunde stå för. Det enda avsnitt han kunde skriva om var det som inte berörde kyrkan, det om den Lärda magien.

De upplagor som getts ut efter Rydbergs död innehåller därför tre originalkapitel och ett omarbetat (från 1893).

Smakprov

Fulltext (efter den posthuma upplagan, moderniserad stavning)
Fulltext (Litteraturbanken, 1865 års upplaga)

Översättningar


Pater Henrik predikar dualismens världsbild för Erland.
Teckning av Carl Larsson i Singoalla, 1894.

Till startsidan

3 jan 2017