Om mig och om Viktors sidor

Om denna webbplats

Viktors sidor handlar om Viktor Rydberg och hans skrifter. Sidorna är mitt privata projekt. Jag ansvarar ensam för deras innehåll.
Avdelningarna "Liv", "Böcker", "Dikter" och "Bilder" har inte uppdaterats sedan ca 2010.

Tekniska detaljer

Webplatsen är konstruerad 2006 och således omodern. Sidorna använder formatmallar (CSS) och följer standarden XHTML 1.0. De använder frames. De har formgivits för en skärmbild med minst 800x600 punkter. De använder inte cookies.

Källor

Viktors sidor är skrivna med beaktande av den vetenskapliga litteraturen i ämnet. Åsikter och tolkningar är till sist mina egna. Där de avviker från standardverken har jag försökt visa det genom att använda formuleringar som "jag tror" etc.

Om mig själv

foto från längesen Jag är inte litteraturvetare till professionen, utan (liksom mitt föremål) amatör. Tillbringade mesta delen av yrkeslivet på Chalmers bibliotek, har bl a fysik och historia i studiebagaget. Jag har publicerat två böcker om Rydberg, och ganska många uppsatser i tidskrifter och antologier. Jag har också redigerat Rydbergsällskapets tidskrift sedan 2005. För en lista över mina publikationer se här. foto från 2023

Jag hoppas att under 2024-2025 bli klar med ett större verk om Rydbergs författarskap.

Kontakta mig

Skicka gärna frågor och kommentarer per brev eller mail
Tore Lund
Lövskogsgatan 14
413 20 Göteborg
tel 072-5584184
tore.lund@telia.com

28.12.2020