Dikter

Drygt femtio stycken, tillsammans ryms de lätt inom ett par pärmar. Ändå ­, säger en bedömare, ­ "är det ju tydligt, att Rydbergs lyrik med lätthet väger upp allt vad han annars har skrivit". Och fortsätter med att tala om dikternas "egendomliga tyngd, man kunde nästan säga självständiga personlighet."

Det var på 1920-talet. Men hur håller de idag?

Å ena sidan: tidstypiska inslag av romantisk efterklang, sentimental idyll och blodlösa abstraktioner. Plus mer personliga hinder för att uttrycka sinnlighet.

Å den andra: ett starkt personligt uttryck, skickligt hantverk, ett stundom djärvt nyskapande. Artonhundratalets själ fångad i mytiska bilder. Oförglömliga formuleringar av glömda ideal. Bevingade ord, texter för deklamationer, dödsannonser och väggbonader.
I de stora dramadikterna (Prometheus och Ahasverus, Grottesången, Nero och ljungelden) svåröverträffade gestaltningar av tidens och hans egna konflikter.

Han mognar sent som lyriker. Debuterar anonymt 1863 med några inte alltför märkvärdiga alster i den litterära kalendern Flora; alla återkommer mer eller mindre förändrade i de senare samlingarna. Skärper redskapen under brottningen med Faust. Träder fram offentligt i slutet av 1875 med en serie dikter tidskriften Nu och kalendern Svea; slår igenom stort med verk som Dexippos (1876) och Kantaten (1877).

Dikter: första samlingen

Hans första diktsamling ges ut 1882 och innehåller 34 dikter, de flesta skrivna (och publicerade) 1875-1878 och 1880-1881.

Dikter: andra samlingen

Den andra samlingen kommer 1891 och innehåller 21 dikter med Grottesången som majestätisk tyngdpunkt. De flesta verken är skrivna samma eller föregående år, men några går tillbaka till Florasamlingen.

Senare utgåvor

Hans tre sista dikter skrevs sommaren 1895 och kom med i andra upplagan av Dikter (1896). Där ingår också tre äldre verk som Rydberg själv valt att inte publicera (Eden, Mignon och Valans spådom); dessa togs åter bort i följande upplagor.

Från och med tredje upplagan (1899) har dikterna normalt samlats i en volym. Svenska Akademien gav 1996 ut dem i sin Klassikerserie, med förord av Lars Forssell och kommentarer av Örjan Lindberger.


Smakprov:

"Bästa sammanfattningen":Jungfru Maria i Rosengård
Den beundrade:Kantaten
Den fulländade:Prometheus och Ahasverus
Den musikaliska:Skogsrået
Den ihågkomna:Tomten
Den triumferande:Dexippos
Den rörande:Träsnittet i psalmboken
Den frågande:Vadan och varthän?
Den fromma:Betlehems stjärna
Den längtande:Till Österland
Den gungande:Den flygande holländaren
Den hemliga (otryckta):Främling är hans kärlek
Den självkritiska:Lukanos marterad
Den största:Den nya Grottesången


Fulltext (1) (projekt Runeberg)
Fulltext (2) (Svenska akademien, pdf)

Att läsa:

Olle Holmberg: Viktor Rydbergs lyrik. 1935. 489 s.
Hans Granlid: Nya grepp i Rydbergs lyrik. 1973. 164 s.

Holmbergs och Granlids böcker kompletterar varandra: bakgrundsfakta och innehållsanalys i den förstnämnda, stil- och strukturanalys i den senare.

Till startsidan

3 jan 2009