Ett liv i tabellform


1828  Abraham Victor Rydberg föds 18 december i Jönköping. Son till fanjunkaren och fängelseföreståndaren Johan Rydberg och barnmorskan Hedvig Christina Düker. Två bröder och tre systrar.
1834 Koleraepidemi. Modern dör. Fadern super ner sig och förlorar arbetet; hemmet upplöses. Victor ackorderas ut som fosterbarn, längsta tiden (1835-39) hos änkan Sara Ottergren.
1835 Hans första fosterhem brinner ner, tillsammans med stora delar av staden.
1838-45  Går i Jönköpings lärdomsskola (läroverket). Bra betyg. Skriver pjäser, dikter och skoltidning.
1845-47 Två olyckliga år vid gymnasiet i Växjö. Pubertet och fattigdom. Slutar utan examen
1847-48 Journalist på radikalt liberala Jönköpingsbladet. Revolutionsdrömmar i den Europeiska orons tid. Skriver skräckromantisk följetongsroman - Wampyren.
1849-50 Följer tidningsägaren Johan Sandvall till Göteborg när denne köper Handelstidningen. Hamnar på fel sida i redaktionskonflikt, råkar i onåd och får sparken.
1850-51 Tillbaka på Jönköpingsbladet. Skriver i följetongen, bl.a. Positivspelarne. Sandvall avslöjas som förskingrare och flyr till Amerika.
1851-52 I Lund. Tar studentexamen, läser juridik. Medlem i det litterära sällskapet Sjustjärnan. Lämnar universitetet skuldsatt men utan examen.
1852-54   Dyster tid som informator hos konsul S A Svalander i Göteborg och på Känsö (där konsuln är karantänstjänsteman)
1854-55 Informator hos kapten G F Ström, Senäte gård på Kållandsö. Svärmisk vänskap med eleven Rudolf. Fortfarande osäker på framtiden - juridik, ingenjörsutbildning, emigration till Amerika?
1854 Börjar på en självbiografisk roman, Benoni Strand, som dock aldrig blir färdig.
1855 Erbjuds anställning på Göteborgs handels- och sjöfartstidning, där han kommer att stanna i 21 år. Till en början har han hand om följetongen. Tidningens chefredaktör, S A Hedlund, blir Rydbergs stöd och bäste vän; tillsammans gör de GHT till en av Skandinaviens ledande dagstidningar.
1857 Ger tillsammans med en kamrat ut den satiriska tidningen Tomtebissen
1857 Fribytaren på Östersjön ges ut - hans första bok, och den första roman han undertecknar med eget namn
1857 Inleder intensiva teologiska studier och en hätsk presskampanj mot kyrkan och prästerskapet
1857 Publicerar "älsklingsverket" Singoalla i en obskyr litterär kalender
1858 Lång fotvandring i Norge
1859 Hans dittills mest ambitiösa litterära projekt: Den siste Atenaren. Flopp som följetong, men småningom hans (under livstiden) mest lästa och beundrade roman
1859 Skriver broschyren Huru skall Sverige bevara sin sjelfständighet?, viktig inspirationskälla för den frivilliga Skarpskytterörelsen som bildas nästa år och blomstrar under 1860-talet.
1860 Befordras till utrikesredaktör. Lämnar romanskrivandet.
1862 Flyttar till lägenhet i Hedlunds hus och blir på sätt och vis medlem i dennes "storfamilj"
1862 Ger ut Bibelns lära om Kristus, kastas in i en våldsam teologisk strid som gör honom berömd och beryktad
1863 Publicerar anonymt ett antal dikter i kalendern Flora.
1864 Publicerar en serie kultur- och religionshistoriska artiklar i C S Warburgs uppmärksammade men kortlivade Svensk månadsskrift för fri forskning
1865 Medeltidens magi blir den första av hans böcker som ges ut på Stockholmsförlag. Samma år tecknar han sitt första kontrakt med Bonniers, som med tiden blir hans huvudförläggare.
1865 Förlovar sig med Hilma Gibson. Ånger och elände.
1865-68 "Svårmodskris" - depression och skrivproblem
1868 Delegat vid första Allmänna kyrkomötet - vilket han använder till att försöka sluta fred med sina prästerliga motståndare
1869 Förnyad journalistisk kreativitet. De lätt kåserande artiklarna under rubriken "Ett och annat" blir stilbildande.
1870-72 Riksdagsman för Göteborg i Andra kammaren. Gör bl a insatser för judarnas medborgerliga rättigheter och i försvarsfrågan
1870 Fransk-tyska kriget. Leder som utrikesredaktör segerrikt Handelstidningen tvärs mot en upphetsad allmän opinion genom att ta ställning för Tyskland.
1871 Bekantskap med Björnstjerne Björnson, vars folkliga nationalism kanske stimulerar Rydberg såväl till sagan om Lille Vigg som till hans politiska omorientering i riktning mot Lantmannapartiet.
1872-73 Språkrensningsstriden, varunder Rydberg angriper främst tyskt inflytande på svenska språket, och använder GHT till att i stor skala sprida gamla och nyskapade ord - varav några har fastnat. Ändrar stavningen av förnamnet till Viktor.
1874 Italienresa med långt uppehåll i Rom. "Återkommer pånyttfödd".
1874-77 Intensiv litterär produktion på många olika områden
1874 Den siste Atenaren översätts till danska, och följs framgångsrikt av nästan alla Rydbergs verk. Lång och viktig vänskap med översättaren, Otto Borchsenius.
1875 Fullbordar översättningen av Goethes versdrama Faust, vilket inbringar rekordstort honorar och öppnar vägen till parnassen.
1875 Publicerar för första gången dikter under eget namn (i kalendern Svea)
1876 Slutar på HT för en tjänst som föreläsare vid Göteborgs undervisningsfond, Högskolans föregångare. Ämnet är först filosofi, sedan kulturhistoria.
1877 Hedersdoktor vid Uppsala universitet, som fyller 400 år. Får i uppdrag att skriva Jubileumskantaten. Dikten trycks i många svenska tidningar och blir oerhört beundrad.
1877 Invald i Svenska akademien
1878 Förlovar sig med Susen Hasselblad, dotter till grosshandlaren och miljonären Fritz Hasselblad.
1879 Bröllop och eget hem. Äktenskapet fullbordas aldrig sexuellt.
1879 Tilldelas och tar emot Nordstjärneorden. Ångrar sig efter kritik från sina liberala vänner och bär den aldrig (?) i offentliga sammanhang.
1879 Strindbergs Röda rummet förpassar Rydberg ur den litterära frontlinjen
1880 Fjärde upplagan av Bibelns lära om Kristus möts av dittills skarpaste motangreppet i en bok av J Personne.
1880 Påbörjar de studier i germansk mytologi som kommer att dominera hans åttiotal
1881-83 Tjänstledig för mytologiska studier
1882 Ger ut sin första diktsamling, samma år som det litterära "åttitalet" börjar på allvar. Inleder därefter en mångårig litterär tystnad.
1884 Utses till professor i kulturhistoria vid Stockholms högskola. Flyttar till huvudstaden
1884 Vägrar stödja uppropet för Strindberg i samband med Giftas-åtalet
1887 Meddelar, efter påstötningar från sina anhängare, att han inte vill fortsätta den teologiska striden
1888 Bidrar som jurymedlem till att skicka Hjalmar Branting i fängelse för hädelse.
1888 Mot sin vilja professor i Konsthistoria, sedan tjänsten omvandlats av ekonomiska skäl.
1889 Det mytologiska forskningsarbetet avslutas med andra delen av Undersökningar i germanisk mythologi
1890 Flyttar till nybyggd villa i Djursholm - Ekeliden.
1891 Litterär comeback med romanen Vapensmeden och ny diktsamling. Skriver vid 63 års ålder vad som kallats den svenska litteraturens främsta protestdikt: Den nya Grottesången.
1894 Singoalla kommer i sin fjärde omarbetade upplaga, den form i vilken hon gått till eftervärlden. Carl Larsson gör illustrationerna.
1895 Sista ingripandet i den offentliga debatten: stillar sedlighetsstormen mot Oscar Björcks målningar på Operakällaren genom broschyren Om nakenhet och klädselsätt
1895 Dör i diabetes och arterioskleros.

Delvis baserad på en liknande tabell i Hans Granlid, Vår dröm är frihet, 1973.


2 dec 2006